Den 25 mars anordnades en vetenskaplig kickoff för BioClinicum som är Karolinska Universitetssjukhusets nya forskningsbyggnad som utgör navet mellan hälso- och sjukvård, klinisk forskning och utbildning och KTA var självklart på plats för att träffa deltagarna i utställningen. I byggnaden sitter närmare 100 forskargrupper och den här eftermiddagen erbjöd en samlingsplats för nätverkande.

Under eftermiddagen fick publiken lyssna till intressanta presentationer om aktuella pågående forskningsprojekt inom områden såsom cancer, demens och hjärt- och lungsjukdomar och det fanns även en vetenskaplig posterutställning där forskargrupperna presenterade sina projekt.

KTA var på plats på kickoff för BioClinicum