Ska du börja arbeta med kliniska studier och behöver gå en GCP-utbildning eller behöver du repetera dina kunskaper inom GCP?

Karolinska Trial Alliance (KTA) erbjuder både halvdagskurser i grundläggande GCP och uppdatering för dig som redan gått GCP och behöver repetera dina kunskaper.

Behöver du en mer övergripande helhetsbild av kliniska studier och regelverk så har vi även en 2-dagars utbildningen med externa gästföreläsare. Utöver detta erbjuds kundanpassade utbildningar om man till exempel önskar utbilda hela personalgruppen på enheten ett specifikt datum. De flesta av våra löpande GCP-utbildningar är TranCelerate godkända.

Den 13 juni och i oktober hålls även grundläggande utbildningar i regelverk för medicintekniska produkter och kliniska studier.

Mer information om utbudet och anmälan.

Höstens kurser inom GCP och kliniska studier är nu öppna för anmälan!