I veckan publicerades en rapport från Vetenskapsrådet med statistik kring den geografiska fördelningen och jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar i Sverige.

Rapporten ger en bild av patienters olika möjligheter att delta i läkemedelsstudier beroende på var man bor. Rapporten jämför bland annat beräknat antal patienter, hur många kliniker som planeras att delta i genomförandet och fördelning av akademiska- och industrisponsrade läkemedelsprövningar mellan sjukvårdsregionerna.

Länk till fullständig rapport

Ny rapport om statistik för läkemedelsprövningar i Sverige