Igår, den 14 november, deltog KTA på ”problemlösarkonferens om klinisk forskning” med temat patientrekrytering som arrangerades av Region Stockholm. De inbjudna var patientorganisationer, vårdgivare, universitet och näringsliv. Syftet var att ta fram konkreta förslag som utvecklar förutsättningarna för klinisk forskning i Stockholmsregionen.

Agendan innehöll både presentationer och en workshop-del. De som talade från Region Stockholm var bland annat Jan Andersson, Direktör Forskning och innovation, Iréne Svenonius, Finansregionråd och Tobias Nässén, Vård- och valfrihetsregionråd. Utöver detta talade även två representanter för vård/forskning, en patientrepresentant och LIF.

Under workshopen diskuterades åtgärder för att öka deltagandet i kliniska studier, orsaker till att forskare väljer bort att göra studier och vad Region Stockholm kan göra för att öka antalet kliniska studier.

Bakgrunden till initiativet är att den styrande koalitionen i Region Stockholm har höga ambitioner för utvecklingen av klinisk forskning i Stockholmsregionen och att den ska vara en av världens fem främsta life-science-regioner år 2023. Förhoppningen är att kunna pröva olika lösningar på frågorna under det kommande året och vid nästa konferens 2020 presentera resultatet.

KTA fanns också på plats utanför för att svara på frågor kring de stöd för klinisk forskning som erbjuds idag. Staffan Dahlgren, Enhetschef på vår Fas I klinik var bland annat på plats.


Problemlösarkonferens om klinisk forskning