Ska du börja arbeta med kliniska studier och behöver gå en GCP-utbildning eller behöver du repetera dina kunskaper inom GCP? Karolinska Trial Alliance (KTA) erbjuder både halvdagskurser i grundläggande GCP och uppdatering för dig som redan gått GCP och behöver repetera dina kunskaper.

Behöver du en mer övergripande helhetsbild av kliniska studier och regelverk så har Karolinska Trial Alliance även en 2-dagars utbildning med externa gästföreläsare.Utöver detta erbjuds kundanpassade utbildningar om man till exempel önskar utbilda hela personalgruppen på enheten ett specifikt datum.

De flesta av KTA:s löpande GCP-utbildningar är TranCelerate godkända.

Mer information om utbudet och anmälan finns här.

Vårens utbildningar & kurser inom GCP och kliniska prövningar är nu öppna för anmälan