Från och med 1 januari 2021 kommer KTA Prim att ingå i Akademiskt specialistcentrum vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Enheten byter då också namn till Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. KTA:s andra enhet, KTA Support, har kvar sitt nuvarande uppdrag och hör fortsatt till Karolinska Universitetssjukhuset.

Enheten kommer att ha kvar sitt uppdrag och nuvarande lokaler vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, men får ett nytt telefonnummer. Alla nu pågående studier kommer att fortsätta som planerat.

Nuvarande medarbetare vid KTA Prim kommer att arbeta kvar efter övergången. Företag och studiedeltagare kommer att ha samma kontaktperson som tidigare.

Nytt telefonnummer

Det nya telefonnumret till Studieenheten Akademiskt specialistcentrum är 08-123 498 60 och det går att ringa på det redan nu. Det tidigare telefonnumret till KTA Prim kommer att fortsätta fungera under en övergångsperiod.

Ny hemsida

Enheten har också fått en ny webbplats hos Akademiskt Specialistcentrum. Båda hemsidorna kommer att fungera under en övergångsperiod.

Bakgrund

Förändringen är en del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är att föra forskningen närmare vården, utöka möjligheten till kliniska studier och stärka samarbetet i regionen.

Om Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde i samarbete med Karolinska Institutet. Hos Akademiskt specialistcentrum integreras högspecialiserad vård med forskning, utveckling, utbildning och innovation. Läs mer på webbplatsen www.slso.sll.se/akademisktspecialistcentrum.

Frågor
Har du frågor om förändringen är du välkommen att kontakta någon av kontaktsjuksköterskorna:

Charlotta Molin Edlund, charlotta.molin-edlund@sll.se

Lina Lundén, lina.lunden@sll.se

KTA Prim går över till Akademiskt specialistcentrum