KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd vid genomförandet av kliniska studier och enheten håller även i utbildningar inom området.

Mer information om utbildningarna >>

Verksamhetsidé

KTA Support erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport. KTA Support bidrar till att underlätta och effektivisera det administrativa arbetet för att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Vår idé är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja specifika tjänster efter behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till med projektledning från start till mål. Våra medarbetare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området kliniska studier.

KTA Support erbjuder stöd inom följande områden
 • Anslagsansökningar
 • Rådgivning och projektledning
 • Studieprotokoll och ansökningar (Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden, Biobank mm.)
 • Kostnadsberäkning, avtal och förhandling
 • Case Report Forms (CRF) i pappersformat samt elektroniskt (eCRF)
 • Data Management
 • Randomisering
 • Monitorering
 • Biverkansrapportering (SUSAR)
 • Studierapport
 • Årsrapport
 • GCP utbildningar
Hitta hit
Besök­sadress Hälsinge­gatan 49171 76 Stockholm
Postadress Norra sta­tion­s­gatan 67171 76 Stockholm
Kontaktuppgifter Telefon KTA Support: 08 – 517 707 29

Medarbetare >>