KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd vid genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. Enheten håller även i utbildningar inom området.

Mer information om utbildning >>

Verksamhetsidé

KTA Support erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport. KTA Support bidrar till att underlätta och effektivisera det administrativa arbetet för att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Vår idé är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja specifika tjänster efter behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till med projektledning från start till mål. Våra medarbetare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området kliniska studier.

Hitta hit
Besök­sadress Hälsinge­gatan 49171 76 Stockholm
Postadress Norra sta­tion­s­gatan 67171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter medarbetare >>