KTA Support erbjuder stöd inom följande områden:

Anslagsansökningar

 • Budgetupplägg i samband med ansökan om anslag.
 • Upprätta eller färdigställa ansökningar till exempelvis vetenskapsrådet, ALF eller EUs ramprogram.

Rådgivning och projektledning

 • Rådgivning och projektledning vid planering av en klinisk studie och under genomförandet, fram till studieslut.
 • Projektledning t.ex. vid multicenterstudier och EU-​studier och rapportering av projekten.

Studieprotokoll och ansökningar

 • Ansökan till Läkemedelsverket (EudraCT-​nummer och XML-​fil samt bilagor)
 • Ansökan till Etikprövningsnämnden
 • Upprätta eller färdigställa studieprotokoll
 • Upprätta eller färdigställa prövarhandbok (Investigator’s Brochure)
 • Upprätta eller färdigställa patientinformation och samtyckesformulär
 • Upplägg av övrig studiedokumentation (prövarpärm, mallar etc.)
 • Märkningsförslag för studieläkemedel
 • Registrering av studier i offentlig databas, t.ex. clin​i​cal​tri​als​.gov
 • Biobanksansökan, anmälan till Personuppgiftsombud, ansökan till strålskyddskommitté

Case Report Forms (CRF)

 • Utforma Case Report Form (datainsamlingsformulär) i pappersformat samt elektroniskt format (eCRF) med samarbetspartner

Data Management

 • Upprätta databaser
 • Utforma elektroniskt Case Report Form (eCRF) med samarbetspartner
 • Utforma elektronisk dagbok med samarbetspartner
 • Datainmatning inkluderat hantering av queries och clean file

Randomisering

 • Randomisering (listor, randomiserings-​/​kodkuvert, lämna ut randomiseringsnummer till site)
 • Elektronisk randomisering via samarbetspartner

Monitorering från start till avslut

 • Upprätta monitoreringsplan
 • Monitorering av kliniska läkemedelsstudier samt övriga kliniska studier där detta efterfrågas
 • Audit

Biverkansrapportering (SUSAR)

 • Registrering i EudraVigilance-​databasen
 • Löpande SUSAR-​rapportering

Studierapport

 • Upprätta eller färdigställa studierapport
 • Stöd till studierapportskrivning

Årsrapport

 • Upprätta eller färdigställa årsrapport till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden
 • Stöd till årsrapportskrivning

Stöd vid avtalsprocessen samt fakturering i kliniska studier

 • Avtal, granskning och upprättande (inkl. sekretessavtal, apoteksavtal, biobanksavtal etc.)
 • Upprätta studiebudget
 • Kostnadsberäkning
 • Förhandling

Kontaktuppgifter medarbetare >>