Pneumokocker kan orsaka flera allvarliga sjukdomar och är den vanligaste orsaken till att bakterier orsakar lunginflammation. I Sverige rekommenderar folkhälsomyndigheten att alla pensionärer skall vaccineras. Också yngre individer som löper ökad risk, exempelvis rökare, rekommenderas vaccin.

För att kunna delta i studien ska du:

  • Vara vaccinerad med ett pneumokockvaccin de senaste 5 åren.
  • Vara 65 år eller äldre.

Kontakta våra forskningssjuksköterskor via mail eller telefon om du uppfyller kriterierna och vill ha mer information:

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se

Telefon: 08-517 782 19

Ansvarig läkare för studien är Lennart Råhlén.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Studien kommer att gå på KTA Prim på Sabbatsbergs sjukhus.