Vi på KTA har flera studier för KOL på gång under våren så Har du Astma eller KOL och skulle vilja vara med i vår frivilliga patient-databas för kommande studier kan du kontakta i sådant fall oss på telefonnummer 08-517 782 18 alternativt via e-post ktaprim.karolinska@sll.se

En av de studier som går är NOVELTY-studien, se information nedan

Har du astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)?

I så fall kanske du är intresserad av en studie som kallas för NOVELTY-studien.

Denna unika studie samlar in och registrerar information om den vanliga vården av astma och/ eller KOL från personer över hela världen som har dessa lungsjukdomar. Syftet med studien är att förstå symtom, orsaker och behandling av dessa lungsjukdomar. Om du skriver in dig i studien, behandlas du av din vanliga läkare baserat på dina egna behov; ingen specifik behandling eller studieläkemedel ges.

Hjälp oss att få reda på mer om astma och KOL för att stödja utvecklingen av nya behandlingar och hanteringsalternativ för patienter som du.

Om du är intresserad av att delta i denna studie och:

  • Är minst 12 år
  • Har andningsproblem såsom astma eller KOL
  • Har inte deltagit i en respiratorisk klinisk prövning under de senaste 12 månaderna

kontakta oss då via e-post ktaprim.karolinska@sll.se alternativt på telefonnummer 08-517 782 18

Var god ange om du  har astma, KOL eller astma och KOL samt ditt telefonnummer så ringer vi upp för att ge mer information om studien.