KTA Support erbjuder stöd till kliniker och forskare vid kostnadsberäkning, avtalsgranskning och förhandling vid avtal för kliniska studier. KTAs kompetens inkluderar personal som är van att kostnadsberäkna och hantera avtalsförhandling.

Kontaktpersoner

Sofia Henriksson, sofia.j.henriksson@sll.se, 072-599 10 16

KTA har även drivit ett projekt inom det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige för att underlätta avtalsprocessen vid kliniska studier och tagit fram en standardiserad avtalsprocess med verktyg. Läs mer och få tillgång till verktygen >>