KTA Support erbjuder stöd till kliniker och forskare vid kostnadsberäkning, avtalsgranskning och förhandling vid avtal för kliniska studier. KTAs kompetens inkluderar både jurist och personal som är van att kostnadsberäkna och sköta avtalsförhandling.

Kontaktpersoner

Helena Aaröe, helena.aaroe@sll.se, 070-002 11 97

Helena Millstam, helena.millstam@sll.se, 072-597 88 17 (jurist)

KTA har även drivit ett projekt inom det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige för att underlätta avtalsprocessen vid kliniska studier och tagit fram en standardiserad avtalsprocess med verktyg.

Läs mer och få tillgång till verktygen >>