Vi vill komma i kontakt med dig som med ditt deltagande vill bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

Studien utförs av Anocca AB som är ett svenskt bolag som testar och utvecklar kroppsegna läkemedel mot allvarliga sjukdomar, inklusive cancer. Du som forskningsperson genomgår en insamlingsprocess där en del av dina vita blodkroppar renas ut från ditt blod; denna process heter leukaferes och sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna eller i Huddinge

För att delta i studien gäller nedan kriterier:

  • Man eller kvinna mellan 18-45 år.
  • Inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.

Du ersätts för din medverkan i studien.

Kontaktuppgifter:

E-post: forsokspersonkta.karolinska@sll.se
Tel: 08-585 85880, telefontid: måndag till fredag kl. 9-15

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndighet.

Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

Karolinska Trial Alliance är en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar.