Vi på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, söker friska forskningspersoner för en studie med ett nytt läkemedel. Studien ska undersöka säkerhet, tolerans, olika markörer för Alzheimers sjukdom samt läkemedlets omsättning i kroppen. Den är godkänd av Läkemedelsverket och den Regionala Etikprövningsnämnden.

Du kommer ges studieläkemedel eller placebo (”icke aktiv behandling”) under 28 dagar och du kommer vara inlagd på vår prövningsenhet två nätter i rad vid två tillfällen, komma vid två korta besök samt bli uppringd två gånger, totalt sex besök.

För att delta behöver du vara:

  • Man eller kvinna, 50 – 80 år. Som kvinna skall du ha passerat menopaus, vara steril eller använda godkända preventivmedel
  • Icke rökare/fri från nikotin
  • Ha god hälsa, viss stabil läkemedelsbehandling tillåten

Du får ersättning för ditt deltagande. Alla undersökningar, provtagningar och studieläkemedel är kostnadsfria. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Kontaktuppgifter

För intresseanmälan och mer information är du välkommen att kontakta oss via e-post forsokspersonkta.karolinska@sll.se. Skriv ”Frisk Frivillig” i ämnesraden och lämna ditt telefonnummer. När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina personuppgifter. De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Ansvarig läkare

Staffan Rosenborg, Överläkare, Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet (KFP), Klin Farm Lab C1:68, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge