Porträttfoto av Enver Asoli. Foto: Björn Martinsson

Enver Asoli

Det är bra att kolla upp sin hälsa. Vän­te­tiderna hos van­liga läkare kan vara långa och ibland får man svar utan att ens fått komma dit. Man vill ju att de ska under­söka en på riktigt.

Man är väl alltid oroligt för sin hälsa, och det är bät­tre att göra en häl­sounder­sökn­ing i förväg. Min pappa har haft prob­lem med hjär­tat, men det är inget jag själv tänker på direkt.

Det är andra besöket jag är här på, jag har CT:n (skik­trönt­gen) kvar. Föru­tom lite förhöjda blod­fet­ter har allt sett bra ut, och det är ju en lät­tnad. Man fick lämna rätt mycket blod, tycker jag…

Infor­ma­tio­nen man fick i förväg var jät­te­bra, där kunde man läsa om allting.”


Porträttfoto av Carl-Petter Dahlsjö. Foto: Björn Martinsson

Carl-​Petter Dahlsjö

Jag är nyfiken på hur det står till med min hälsa och fun­der­ade på att kon­takta vård­cen­tralen angående häl­sounder­sökn­ing. Men så kom inbju­dan med posten till denna forskn­ingsstudie. Det är strå­lande att kunna få en genomgång av häl­san på detta sät­tet. De delar av under­söknin­gen som jag hit­tills avverkat har fungerat smidigt.

Var det något särskilt du fun­der­ade kring innan du tack­ade ja till att delta i SCAPIS? Jag är inte så förtjust i nål­stick och kon­trastmedel, och fun­der­ade en del kring det.”


Porträttfoto av Barbara Nydell, SCAPIS-deltagare. Foto: Björn Martinsson

Bar­bara Nydell

Det är väl självk­lart att man ställer upp! Det är ju en gratis hälsoundersökning!

Visst är man lite orolig för att drab­bas av någon sjuk­dom, så det är ju vik­tigt att veta om det finns någon risk. På det sät­tet skulle ju den här stu­dien kunna rädda mitt liv.

Det var mycket infor­ma­tion man fick hem om delt­a­gan­det och förk­laringar om under­sökningarna inför varje besök. Det var perfekt.”


Porträttfoto av Masoud Molavi, SCAPIS-deltagare. Foto: Björn Martinsson

Masoud Molavi

Jag tänkte att det kunde vara bra med en ”check-​up”. Efter­som jag aldrig gjort någon hel häl­sounder­sökn­ing kanske de skulle hitta något. Inte för att vi har några sjuk­do­mar i släk­ten, men ändå.

Under­sökningarna gick bra och alla var snälla och duk­tiga. Infor­ma­tio­nen inför under­sökningarna var bra.”


Porträttfoto av Margit Dudas. Foto: Björn Martinsson

Mar­git Dudas

Jag tack­ade ja för att jag var intresserad, och för att det var för forskn­ing. Jag har ledgångsreuma­tism sedan 20 år och läser rätt mycket om sjukdomar.

Jag har märkt att hjär­tat kan ta emot när jag blivit lite äldre, jag kan få hjärtk­lapp­n­ing när jag cyk­lat. Det klap­par på ett annat sätt.
Jag tycker det är bra att få komma hit och under­sökas trots att man är frisk, jag är inte orolig.

Det är roligt att kunna bidra till forsknin­gen, andra gånger man har kon­takt med vår­den så är det ju för att man är sjuk. Infor­ma­tio­nen inför har varit bra, jag tycker jag har förstått allt som ska hända.”