Vi söker dig som önskar att bli vaccinerad mot Japansk encefalit. För att delta i studien måste du vara en frisk man eller kvinna mellan 18-55 år.

Du får inte tidigare ha varit vaccinerad mot JE (Japansk encefalit). Denna studie innebär att du vid 7 tillfällen kommer på besök till oss på Huddinge sjukhus för att bli vaccinerad eller lämna blodprov.

Som ersättning för besväret att medverka i studien kommer du att kostnadsfritt få grundvaccineringen mot JE som består av två doser av JE vaccinet. Utöver detta kommer du att få 1000 kronor utbetalat efter sista provtagningstillfället. Denna ersättning är skattepliktig.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information om du är intresserad

E-post: forsokspersonkta.karolinska@sll.se eller
Telefon: 08-585 85880 (telefontid: kl. 9-15 måndag-fredag)

 

 

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).