Identifiera prövare och/eller kliniker till kliniska studier

KTAs tjänst ”En väg in” innebär att vi på KTA kan hjälpa till att identifiera intresserade prövare och/eller kliniker till både industrisponsrade och akademiska kliniska studier inom alla terapiområden. När en förfrågan kommer in till KTA vidarebefordras den till våra nätverk i Stockholm-Gotland. Målet är att KTA inom 72 timmar ska återkoppla till frågeställaren med kontaktuppgifter till preliminärt intresserade prövare. Sedan får frågeställaren själv ta kontakt direkt med prövaren för att dela information och göra en feasibility.

Studieförfrågan

För att KTA ska kunna hitta intresserade prövare bör så mycket relevant information som möjligt (utan att sekretessförbindelse behövs) finnas med i förfrågan. Vi behöver även en kontaktperson vid eventuella frågor. Uppge även om och vilka prövare i regionen förfrågan skickats till i syfte att undvika dubbel kontakt.

Tjänsten är under utveckling och eventuella förändringar annonseras ovan. För mer information eller feedback om hur KTAs tjänst fungerar, kontakta harriet.udd@sll.se. Det pågår även ett nationellt projekt om studieförfrågningar inom Kliniska Studier Sverige. Läs mer här.