Anpassade lokaler och infrastruktur

Enheten har 16 bäd­dar och erfaren GCP-​tränad per­sonal för att kunna utföra kliniska studier från ”first-​time-​in-​man” till ”proof of con­cept”. I vår track record ingår bland annat ”first-​in-​man”, bioekvivalens/​biotillgänglighets-​studier, biop­sis­tudier, PET studier, studier på med­i­cin­sk­tekniska pro­duk­ter och biol­o­giska läkemedel, friska volon­tärstudier samt även patientstudier i både tidiga och senare faser.

Läs mer om våra tjänster här. KTA erbjuder både infrastrukturen för att genomföra studier i alla faser samt administrativ och regulatorisk support.

Hitta hit och kontakt