[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]


KTA har ett QA-​system som inkluderar:
  • En dedik­erad QA-​person
  • Egna SOPar och arbet­sru­ti­ner med full­ständig beskrivn­ing av arbetsprocedurer
  • Regel­bundna audits, både interna och externa
  • Sys­tem för kon­tin­uerlig kon­troll och kali­brering av utrust­ning för att säk­er­ställa säk­er­het och funktionalitet
  • Utbild­ning för per­sonal som upp­dat­eras kon­tin­uerligt (t.ex. HLR och GCP)
  • Inspek­tion för ”First-in-man”-studier av läkemedelsver­ket 2008. 2010 och 2014
  • Inspek­tion av FDA 2009