[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]


KTA Fas I har nära samar­beten inom Karolin­ska Universitetssjukhuset med följande aktörer:
  • Lab­o­ra­to­rier
  • Apotek
  • PET-​center på KI
  • MR-​center
  • Rönt­ge­navdel­ning
  • Fys lab
  • Akut– och inten­sivvård­savdel­ning – speci­fika ruti­ner för ”first-in-man”-studier
  • Nätverk av spe­cial­is­ter inom flera ter­apeutiska områden