Kontaktpunkt för Stockholm-Gotland

KTA är som regional nod en kontaktpunkt till regionala forskningsfaciliteter och kontakter inom kliniska studier i Stockholm-Gotland. KTA kan förmedla kontaktinformation till t.ex. biobank, statistiker, epidemiologer, röntgen och labb och många fler stödfunktioner.

KTA har också ett stort och brett nätverk av regionala aktörer inom Life-Science sektorn, så vi hjälper dig att hitta rätt samarbetspartner i regionen.

Kontakta oss gärna för mer information och vid frågor.

KI Core faciliteter

KTA är en av många Core Faciliteter vid Karolinska Institutet (KI). Core faciliteterna erbjuder tjänster, resurser och kompetens till akademisk forskning i Sverige.

Mer information om alla Core Faciliteter och deras expertområden (öppnas i nytt fönster, endast på engelska)>>

Guide för cellterapi (ATMP) från íde till klinisk studie
Besök guiden här >>