Kontaktpunkt för Stockholm-Gotland

KTA är som regional nod en kontaktpunkt till regionala forskningsfaciliteter och kontakter inom kliniska studier i Stockholm-Gotland. KTA kan förmedla kontaktinformation till t.ex. biobank, statistiker, epidemiologer, röntgen och labb och många fler stödfunktioner.

KTA har också ett stort och brett nätverk av regionala aktörer inom Life-Science sektorn, så vi hjälper dig att hitta rätt samarbetspartner i regionen. Kontakta oss gärna för mer information och vid frågor.

KI Core faciliteter

KTA är en av många Core Faciliteter vid Karolinska Institutet (KI). Core faciliteterna erbjuder tjänster, resurser och kompetens till akademisk forskning i Sverige. Mer information om alla Core Faciliteter och deras expertområden (öppnas i nytt fönster, endast på engelska)>>

Forskningssjuksköterskepool

Är din klinik i behov av en forskningssjuksköterska deltid eller heltid under en begränsad period? Läs mer om den pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor som pågår på KTA och skicka en förfrågan. 


Nätverk

KTA är aktiv i flera nätverk med olika syften.

Regionala nätverk

KTA driver bland annat ett nätverk för forskningssjuksköterskor i regionen och har även nära kontakt med FoU-cheferna på alla sjukhus, vårdcentraler och andra forskningsenheter i Region Stockholm.

KTA deltar även i ett flertal nätverk på nationell, nordisk och internationell nivå.

Nationella nätverk

Nordiska nätverk

Internationella nätverk