KTA Support erbjuder stöd, rådgivning och projektledning genom hela forskningsprocessen. Genom samarbeten och vår egen personal kan vi erbjuda stöd vid kliniska studier, registerstudier, samt hälsoekonomiska frågeställningar. Våra tjänster finns listade nedan. Enheten arrangerar även utbildningar inom GCP och kliniska studier. Mer information om utbildningarna >>

Verksamhetsidé

KTA Support erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport. KTA Support bidrar till att underlätta och effektivisera det arbetet för att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Vår idé är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja specifika tjänster efter behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till med projektledning från start till mål. Våra medarbetare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området kliniska studier.

KTA Support erbjuder stöd inom följande områden

 • Anslagsansökningar
 • Rådgivning och projektledning
 • Studieprotokoll och ansökningar (Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten, Biobank mm.)
 • Kostnadsberäkning, avtal och förhandling
 • Case Report Forms (CRF) i pappersformat samt elektroniskt (eCRF)
 • Data Management
 • Randomisering
 • Monitorering
 • Biverkansrapportering (SUSAR)
 • Protokoll och studiedesign för validering av algoritm/beslutsstöd
 • Medical writing
 • GCP utbildningar
 • Resultatrapportering och slutrapport läkemedelsprövning

Register i forskning

 • Rådgivning i användandet av register i forskning
 • Utförande av hälsoekonomiska analyser baserat på registerdata
 • Utveckling av algoritmer för prediktion av individuellt patientutfall, baserat på registerdata

Hitta hit

Besök­sadressHälsinge­gatan 49, 171 76 Stockholm
PostadressNorra sta­tion­s­gatan 67, 171 76 Stockholm
Kontakt08 – 517 707 29
kta.karolinska@sll.se  
Medarbetare
Enhetschefer

Mer information om KTAs övergripande tjänster