Karolinska Trial Alliance fick år 2017 i uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset att utforma en obligatorisk utbildning inom klinisk forskning för chefer i samarbete med Läkemedelsverket. Sedan dess hålls utbildningen ett antal tillfällen per år. Utbildningen sprids även nationellt och utbildningspaketet uppdateras och och speglar den rådande tolkningen av dagens regelverk.

Kursen är tillgänglig för alla aktörer inom SLL att anmäla sig till och beslut om krav på att samtliga verksamhetschefer eller motsvarande inom universitetssjukvården i Region Stockholm ska ha utbildning i good clinical practice (GCP-licens) togs enligt förslag 87 (LS2017-0600).

Innehåll

Kursen tar upp likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård. Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vilket ansvar har man? Avtal – vad är viktigt att som chef tänka på innan man signerar något? Kursen innefattar alltifrån läkemedel, avancerade terapier och medicinsk teknik till andra typer av studier.

OBS! Utbildningen ersätter inte en GCP-kurs som krävs vid arbete i/med studier. Här kan du anmäla dig till dessa GCP-kurser.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till chefer eller motsvarande, då fokus ligger på chefens ansvar i relation till lagstiftningen.

Det finns nu ett beslut om krav på att samtliga verksamhetschefer eller motsvarande inom universitetssjukvården i Region Stockholm ska ha utbildning i good clinical practice (GCP-licens) enligt förslag 87 (LS2017-0600). Inom Karolinska Universitetssjukhuset är utbildningen obligatorisk för Temachefer, Funktionschefer, Patientområdeschefer, Funktionsområdeschefer eller FoU-chefer på tema & funktionsnivå men öppen även för operativa chefer, omvårdnadsansvariga, HR-chefer eller chefscontrollers på tema och funktionsnivå. Detta enligt beslut i Karolinskas ledningsråd (KLR) 20 januari 2017.

Kursen är tillgänglig för alla aktörer inom SLL att anmäla sig till.

Praktiska detaljer

Design: Halvdagsutbildning, 08.30-12.45 (inklusive paus)

Arrangör: Karolinska Trial Alliance, KTA, i samarbete med Läkemedelsverket.

Datum 2019

  • Onsdag den 18  september, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 3 900 kr exkl. moms. Kursmaterial, kursintyg samt kaffe & smörgås  ingår.

Avbokningsvillkor: Vid avanmälan senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >> Anmälan till denna kurs görs via Lärtorget. Skulle du inte ha åtkomst till Lärtorget kontakta oss via kta.karolinska@sll.se.

Behöver du mer kunskap om kliniska studier och regelverket för medicinteknik >>

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.