Vid KTA Prim pågår just nu en studie för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien undersöker hur fosfatnivån i blodet påverkas vid behandling med intravenöst järn. Om du deltar i studien kommer du att behandlas med en av två järnbehandlingar: Monofer eller Ferinject.

För att delta måste du ha inflammatorisk tarmsjukdom, samt ha fått otillfredsställande effekt eller biverkningar av järntabletter.

För mer information, kontakta KTA Prim på telefonnummer 08-517 782 18 eller maila på ktaprim.karolinska@sll.se. Var god ange namn, telefonnummer och att du är intresserad av Monofer-studien.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.