Vid Karolinska Trial Alliance pågår just nu en studie för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien undersöker hur fosfatnivån i blodet påverkas vid behandling med järninfusioner via dropp. Den pågår i ca 12 veckor och innebär 9 besök på vår mottagning på Sabbatsbergs sjukhus. Om du deltar i studien kommer du att behandlas med en av följande järnbehandlingar: Monofer eller Ferinject.

För att delta måste du:

  • ha inflammatorisk tarmsjukdom
  • ha fått otillfredsställande effekt eller biverkningar av
    järntabletter
Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och intresseanmälan:

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se
Telefon: 08 – 517 782 18

Ange namn, telefonnummer och att du är intresserad av ”Monofer-studien”.

 

Ansvarig prövare är Lennart Råhlén på Karolinska Trial Alliance, en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.