Vi söker dig som är 18 till 40 år och:

  • Har diagnosticerats med diabetes typ 1 inom de senaste två åren.
  • Väger mellan 50 och 100 kg.
  • Inte medicinerar mot diabetes med annat än insulin.
  • Inte går på immunosuppressiv behandling.
  • För övrigt är huvudsakligen frisk.

Läkemedelskandidaten som studeras i den här kliniska studien består av celler som förväntas kunna skydda de insulinproducerande cellerna i kroppen och på så sätt bromsa sjukdomsförloppet.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och en oberoende Etikprövningsnämnd. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679). Alla besök liksom studieläkemedlet är gratis.

Ansvarig läkare: Dr. Per-Ola Carlsson vid Uppsala Akademiska sjukhus och
Medprövare: Dr. Marika Kvarnström vid KTA fas I-enheten.

Studien kommer att gå på KTA Fas I enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och anmälan:

Mail: forsokspersonkta.karolinska@sll.se
Telefon: 08-585 858 80

 

 

Studien sponsras av NextCell Pharma AB

Stamceller förväntas förändra hur många obotliga sjukdomar kan behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt diabetes typ 1. ProTrans™ består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.