Har du typ 2 diabetes?

Många personer med diabetes får försämrad njurfunktion.

Vi söker deltagare till en studie där syftet är att undersöka effekten på njurarna av ett nytt läkemedel. För att eventuellt kunna delta ska du ha:

  • Typ 2 diabetes
  • Äggvita i urinen
  • Blodtryckssänkande behandling

En tidigare hjärtinfarkt eller stroke kan öka möjligheten att delta i studien.

För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta:

ktaprim.karolinska@sll.se eller ring oss på 08-517 782 13

 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.