Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice, GCP samt kliniska prövningar?

Karolin­ska Trial Alliance erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP samt kliniska prövningar.

Tid och plats 2019
  • Onsdag 20 februari – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Tisdag 19 mars – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Onsdag 15 maj – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 2 250 kr exkl. moms (2019 års pris). Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

Basic GCP course in English >>

 

Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>