Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice, GCP samt kliniska prövningar?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP samt kliniska prövningar.

Tid och plats
  • Onsdag 17 oktober 2018 – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Onsdag 5 december 2018 – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 2 150 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Course fee: 2 150 SEK excl VAT. Course mate­r­ial, cer­tifi­cate and cof­fee included.

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

Basic GCP course in English >>

Kursen uppfyller minimikriterierna för TranCelerate GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>