Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice (GCP) och kliniska prövningar?

Karolin­ska Trial Alliance erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP och kliniska prövningar.  Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett kursintyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte gått GCP-kurs tidigare och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs. 

Innehåll
Innehåll
 • Introduktion GCP
 • Riktlinjer och regelverk
 • Ansökningar
 • Studiedesign
 • Ansvar och roller
 • Studiedeltagare
 • Insamlade data och händelserapportering
 • Kvalitetskontroll
Tid och plats 2019
 • Tisdag 17 september – grundläggande introduktion GCP
  Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Tisdag 5 november – grundläggande introduktion GCP
  Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Torsdag 5 december – grundläggande introduktion GCP
  Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 2 250 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

Basic GCP course in English >>

Behöver du mer kunskap om kliniska studier och regelverket för medicinteknik >>

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors. Mer information om TransCelerate >>

 

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.