Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice, GCP samt kliniska prövningar?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP samt kliniska prövningar.

Tid och plats
  • Torsdag 7 december, Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (Fullbokad)
  • Onsdag 14 februari 2018 – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Onsdag 14 mars 2018 – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Onsdag 23 maj 2018 – grundläggande introduktion GCP
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 1 950 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Course fee: 1 950 SEK excl VAT. Course mate­r­ial, cer­tifi­cate and cof­fee included.

Anmäl dig här >>

 

Denna kurs uppfyller minimikriterierna för TransCeletare GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>