Vi vill komma i kontakt med dig som är man eller kvinna mellan 21 och 78 år för deltagande i en klinisk studie.

Nya blod- och urinbiomarkörer för cancer är under utveckling i syfte att möjliggöra tidig upptäckt av cancer. En del av utvecklingen innefattar att mäta dessa biomarkörer hos friska människor och därför utförs nu en omfattande blodprovsstudie.

För att delta i studien gäller nedan:

  • Du är man eller kvinna i åldern 21-78 år.
  • Du måste vara frisk.
  • Du får inte ha någon tidigare diagnos av cancer (förutom hudcancer som inte är malignt melanom). Inte heller dina föräldrar och syskon får ha tidigare diagnoser av cancer.
  • Om du är en man, får du inte ha uppmätt värden av PSA som överstiger 0.5 ng/mL under de senaste 5 åren.

Ditt deltagande innebär ett besök för att lämna blod och urinprover på Karolinska Trial Alliance Prim, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

Kontaktuppgifter och intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta i studien ber vi dig att trycka på knappen “intresseanmälan” nedan för att besvara ett antal frågor som avgör om du passar för att delta i just denna studie.

Har du frågor kring studien vänligen kontakta oss via mail eller telefonnummer nedan. Ange gärna namn, telefonnummer och att du är intresserad av GAG-studien i mailet eller om du lämnar ett meddelande.

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se

Telefon: 08-517 782 19

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Karolinska Trial Alliance är en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar.