KTA Fas I är en fullt utrustad avdelning anpassad för studier i tidig fas, Fas I-II. Enheten är belägen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har utfört kliniska studier för industrin och akademiska forskare sedan 2003.

Anpassade lokaler och infrastruktur

Enheten har 16 bäddar och erfaren GCP-​tränad personal för att kunna utföra kliniska studier från ”first-​time-​in-​man” till ”proof of concept”. I vår track record ingår bland annat ”first-​in-​man”, bioekvivalens/​biotillgänglighets-​studier, biopsistudier, PET studier, studier på medicintekniska produkter och biologiska läkemedel, friska forskningspersoner samt patientstudier i både tidiga och senare faser.

Nätverk och kontakter

KTA samarbetar med många olika kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset som är ett av Europas ledande universitetssjukhus samt med Karolinska Institutet. I KTAs nätverk ingår specialitetskliniker, intensivvård, radiologi, labb med mera.

Hitta hit

Kontaktuppgifter medarbetare >>