KTA Fas I är en fullt utrustad avdelning anpassad för studier i tidig fas, Fas I-II. Enheten är belägen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har utfört kliniska studier för industrin och akademiska forskare sedan 2003.

Anpassade lokaler och infrastruktur

Enheten har 16 bäddar och erfaren GCP-​tränad personal för att kunna utföra kliniska studier från ”first-​in-​human” till ”proof of concept”. I vår track record ingår bland annat ”first-​in-​human”, bioekvivalens/​biotillgänglighets-​studier, biopsistudier, PET studier, studier på medicintekniska produkter och biologiska läkemedel, friska forskningspersoner samt patientstudier i både tidiga och senare faser.

Nätverk och kontakter

KTA samarbetar med många olika kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset som är ett av Europas ledande universitetssjukhus samt med Karolinska Institutet. I KTAs nätverk ingår specialitetskliniker, intensivvård, radiologi, labb med mera.

Hitta hit
Adress Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62141 86 Stockholm
Kontaktuppgifter Telefon KTA Fas I: 08-585 858 80

Enhetschef: staffan.dahlgren@sll.se, 072-599 12 35

Medarbetare >>