KTA Prim är en unik mottagningsverksamhet för kliniska studier i fas II-IV, för och i samarbete med primär- och öppenvården i Stockholms Läns Landsting (SLL).

Verksamhetsidé

KTA Prim erbjuder support för kliniska studier genom ett modernt infrastrukturellt stöd vilket resulterar i att primär- och öppenvården effektivt kan medverka i kliniska studier och erbjuda sina patienter att vara med i studier utan att utnyttja resurser avsedda för rutinsjukvården.

Syftet är att öka forskningen inom primär- och öppenvården genom att vara en effektiv och professionell verksamhet. Målsättningen är att underlätta för såväl medicinska företag som för primärvården att utföra kliniska studier samt för forskningspersoner att delta.

Rekrytering forskningspersoner

Rekryteringen av försökspersoner sker på många olika sätt, såsom annonsering, utskick och genom samarbete med vårdcen­traler och andra samarbetspartners. Forskningspersoner som är intresserade av att delta i en studie kontaktar enheten för mer informa­tion och fortsatt screeningprocess utförs av kompetent personal med potentiella studiedeltagare.

Ett helhetskoncept

KTA Prim har utvecklat ett helhetskoncept där uppdragsgivaren kan välja specifika tjänster efter behov alternativt välja en helhetslösning med projektledning från start till mål.

Studier som genomförts på enheten >>

Hitta hit
Besök­sadress Sabbatsbergs sjukhus, Dala­gatan 9113 61 Stockholm
Postadress Sabbatsbergs sjukhus, Olivercronas väg 15, 113 61 Stockholm
Kontaktuppgifter Telefon KTA Prim: 08-517 782 16

Enhetschef: linda.ma.nyberg@sll.se, 08-517 724 87

Medarbetare >>