Karolinska Trial Alliance – regional nod Stockholm-Gotland

KTA utsågs 2014 till regional nod i Stockholm-​Gotland inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet. Samarbetet syftar till att utveckla och stödja förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, regionalt såväl som nationellt.

Kliniska Studier Sverige

Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet sitter i Göteborg och är den centrala samordnande funktionen inom Kliniska Studier Sverige. Tillsammans med noderna driver man så kallade utvecklingssatsningar i projektform i syfte att hitta lösningar på gemensamma utmaningar inom området. Samordningen syftar också till att göra Sverige till ett mer attraktivt land att förlägga kliniska studier i.

Läs mer om Kliniska Studier Sverige och pågående utvecklingssatsningar >> 

Regionala noder

Noderna ska vara en regional kontaktpunkt och stöd för aktörer som vill bedriva kliniska studier och är i behov av olika resurser för att genomföra detta. Noderna erbjuder även patienter och prövare möjlighet att delta i kliniska studier samtidigt som företag och forskare får stöd i att identifiera potentiella patienter och prövare/kliniker. Noderna erbjuder administrativt stöd såsom tillståndsansökningar och kostnadsberäkningar samt utbildning i Good Clinical Practice (GCP).

Läs mer om de regionala noderna >> 

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.