Kliniska Studier Sverige – ett nationellt samarbete

KTA utsågs 2014 till regional nod i Stockholm-​Gotland inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet. Samarbetet syftar till att utveckla och stödja förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, regionalt såväl som nationellt. Regionalt arbetar KTA med samordning, fungerar som kontaktpunkt och stöd till aktörer som bedriver kliniska studier och föreslår och driver utvecklingssatsningar.

Tillsammans driver man så kallade utvecklingssatsningar i projektform i syfte att hitta lösningar på gemensamma utmaningar inom området. Läs mer om Kliniska Studier Sverige och pågående utvecklingssatsningar >> 

Vi erbjuder

KTA erbjuder både infrastrukturen för att genomföra kliniska studier och ett administrativt och regulatoriskt stöd genom hela studieprocessen. Uppdragsgivaren kan välja tjänster efter specifikt behov alternativt välja en helhetslösning med projektledning från start till mål. Vi erbjuder också utbildningar inom GCP och kliniska studier.

KTA består av tre enheter; KTA Fas I och KTA Prim utför kliniska studier i alla faser och KTA Support erbjuder stöd med bland annat ansökningar, avtal och kostnadsberäkningar och monitorering.

Kontakt

Har du frågor kring kliniska studier i Stockholm-Gotland är du varmt välkommen att kontakta oss. Utöver vår egen verksamhet har vi ett brett kontaktnätverk och kännedom om forskningsfaciliteter inom regionen.

Här hittar du mer information om studieförfrågningar/feasibilities och hur du går tillväga för att använda tjänsten “En väg in”

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på KTA.