Karolinska Trial Alliance (KTA) är i år regional värd för Nationell konferens om kliniska studier som äger rum den 7–8 september. Konferensen arrangeras i Stockholm, i Aula Medica med temat ”Framtidens kliniska studier”. Inspirerande talare från akademi, hälso- och sjukvård samt industri kommer att presentera och diskutera temat med utgångspunkt i olika perspektiv:

  • Framtidens kliniska forskningsteam
  • Framtidens forskningspatient
  • Framtidens forskningsmetoder
  • Framtidens terapiområden
  • Framtidens verktyg

Nationell konferens om kliniska studier är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande och riktar sig till dig som arbetar inom akademi, hälso- och sjukvård och industri. Du är förmodligen läkare, verksamhetschef, forskare, forskningssköterska, forskarstuderande, beslutsfattare, verksam inom läkemedels- och medicinteknikbranschen eller har ett stort intresse för kliniska studier.

För mer information om konferensen, programmet och anmälan besök Kliniska Studier Sverige

Varmt välkommen till Stockholm i september!

Konferensen arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Karolinska Trial Alliance (KTA) är 2017 års regionala värd och samarbetar med konferensarrangören Reachem som hanterar deltagaranmälan till konferensen.