Delta i forskningsstudie om depression

Är du mellan 20 och 60 år, har tidigare haft diagnosen depression och har inte haft behandling mot depression senaste tre månaderna? Har du nyligen kontaktat eller tänker snart kontakta din vårdcentral för att få hjälp?

Vi söker forskningspersoner för att utforska möjliga samband mellan individuella rörelsemönster hos personer som tidigare haft depression och nu har nedstämdhet och hur man svarar på olika antidepressiva behandlingar. Studien heter ActiMood och drivs av Karolinska Institutet i Stockholms Län. Deltagandet är frivilligt och påverkar inte behandlingen hos läkare eller psykolog: du följer sedvanlig behandling som skrivs av din läkare på vårdcentralen. Du ska träffa studiepersonalen på KTA PRIM centrum vid Sabbatsbergs sjukhus två gånger: först innan du börjar behandlingen, då vi ska spela in din aktivitet under 10-14 dagar med hjälp av ett aktivitetsarmband; och tre månader efter påbörjad behandling, för utvärdering av behandlingens effekt.

Ansvarig läkare: Lennart Råhlén vid KTA PRIM enheten, Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9, entréplan, 113 24 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Studien kommer att gå på KTA Prim enheten vid Sabbatsbergs sjukhus. För mer information eller anmälan, kontakta oss på telefonnummer 08-517 782 19 eller e-post till ktaprim.karolinska@sll.se

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.