Pneumokocksjukdom – som omfattar lunginflammation och infektion i blodet – kan vara allvarligt. Just nu genomför vi på KTA Prim en studie för ett nytt pneumokockvaccin. Därför söker vi personer som aldrig tidigare har vaccinerats mot pneumokocksjukdom.

För att kunna delta i studien ska du

  • Aldrig ha vaccinerats med pneumokockvaccin (ofta kallad vaccination mot lunginflammation).
  • Vara 65 år eller äldre.

Om det visar sig att du är en lämplig kandidat och vill delta i studien kan du få ett prövningsvaccin eller ett godkänt vaccin som kan bidra till att förebygga pneumokocksjukdom.

Kontakta våra forskningssjuksköterskor via mail eller telefon om du uppfyller kriterierna och vill ha mer information:

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se

Telefon: 08-517 782 19

Ansvarig läkare för studien är Lennart Råhlén.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Studien kommer att gå på KTA Prim på Sabbatsbergs sjukhus.