Karolinska Trial Alliance (KTA)

KTA är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. KTA erbjuder både infrastrukturen och administrativt stöd till akademi, hälso- och sjukvård och industri för att genomföra studier samt erbjuder patienter möjligheten att delta i studier.

Tre enheter

KTA Fas I genomför främst studier i tidig fas (first time in man). Enheten är en fullt utrustad avdelning belägen centralt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

KTA Prim är en unik mottagningsverksamhet för kliniska studier för och i samarbete med primär- och öppenvården i Stockholms Läns Landsting. Syftet är att öka antalet kliniska studier utan att belasta ordinarie verksamhet. Enheten ligger på Sabbatsbergs sjukhus i Vasastan.

KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till akademi och industri genom hela studieprocessen och håller även utbildningar inom kliniska studier. Enheten är belägen på Hälsingegatan i det växande Life-Science-klustret i Hagastaden.

Specialisering och kvalitet

Genom specialisering och hög kun­skapsnivå effektiviserar och underlättar KTA pro­cesser vid genomförandet av klini­ska studier. Arbetet utförs med största fokus på kvalitet och säkerhet.