Annelie Billger
Tf. Enhetschef
070-089 10 60
08-517 782 06
annelie.billger@sll.se
Linda Nyberg
Enhetschef - LEDIG
072-598 12 79
08-517 724 87
linda.ma.nyberg@sll.se
Terése Sörslätt
Teamledare
Catarina Roman
Teamledare
Emilie Selander
Teamledare - LEDIG
070-001 71 14
08-517 782 12
emilie.selander@sll.se
Katarina Fägerskiöld
Forsknings- sjuksköterska
Erika Häggblom
Forsknings- sjuksköterska
08-5177 82 16
erika.haggblom@sll.se
Cecilia Dellmert
Forsknings- sjuksköterska
Charlotta Molin Edlund
Forsknings- sjuksköterska
070-002 16 56
08-517 782 02
charlotta.molin-edlund@sll.se
Johan Hernandez Olsson
Forsknings- sjuksköterska - LEDIG
Sirin Gudmundsson
Forsknings- undersköterska / Labbkoordinator
Lina Lundén
Start-up Specialist
08-517 782 73
072-582 32 12
lina.lunden@karolinska.se