Annelie Billger
Vik. Enhetschef
070-089 10 60
08-517 782 06
annelie.billger@sll.se
Linda Nyberg
Enhetschef - ledig
072-598 12 79
08-517 724 87
linda.ma.nyberg@sll.se
Emilie Selander
Teamleader
070-001 71 14
08-517 782 12
emilie.selander@sll.se
Katarina Fägerskiöld
Forsknings- sjuksköterska
070-0028059
08-517 78278
katarina.fagerskiold@sll.se
Erika Häggblom
Forsknings- sjuksköterska
08-5177 82 16
erika.haggblom@sll.se
Terése Sörslätt
Teamledare
Lina Lundén
Start-up Specialist
08-517 782 73
072-582 32 12
lina.lunden@karolinska.se
Cecilia Dellmert
Forsknings- sjuksköterska
Charlotta Molin Edlund
Teamledare Strokestop II
070-002 16 56
08-517 782 02
charlotta.molin-edlund@sll.se
Johan Hernandez Olsson
Sjuksköterska Strokestop II
Daniel Bengtsberg
Sirin Gudmundsson
Forsknings- undersköterska / Labb.Koordinator
Catarina Roman
Teamledare