Är ni i behov av en forskningssjuksköterska för att kunna genomföra kliniska studier?

För att öka möjligheten för kliniker/enheter att starta, bedriva och delta i akademiska och industrifinansierade kliniska studier startar KTA under hösten 2018 upp en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor.

Tanken är att kliniken på så sätt ska kunna delta i kliniska studier utan att det nämnvärt belastar ordinarie verksamhet, då den inhyrda forskningssjuksköterskan tar hand om studierelaterat arbete. Uthyrningen startar vid årsskiftet 2018/2019. Under piloten kommer verksamheten ske i liten skala, med några få uthyrningsbara personer och med ett begränsat antal uppdrag i Stockholm.

Kostnaden för att hyra en forskningssjuksköterska bör finansieras av de medel som budgeterats för studien, från industrin eller akademiska forskningsanslag. KTA kommer att ge offert på respektive uppdrag utifrån uppdragsgivarens tidsuppskattning för arbetet som krävs.

Det övergripande målet är att erbjuda flexibla lösningar med uthyrning av erfarna forskningssjuksköterskor till både kortare och längre uppdrag. Låter det intressant för din klinik eller ditt företag?  Kontakta oss för mer information ktaadmin.karolinska@sll.se

En reaktion på “Pilotprojekt med uthyrning av forskningssjuksköterskor

Comments are closed.