Studier i Fas I-IV 

På KTA finns det två prövningsenheter; KTA Fas I (studier i tidiga faser) och KTA Prim (studier i senare faser inom primär – och öppenvården). Här genomförs läkemedelsstudier i alla kliniska faser, men även studier av medicintekniska produkter, screeningstudier, diagnostiska studier med mera inom de flesta terapiområden. Studierna utförs på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård och industri.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om respektive enhet. Vid frågor eller förfrågan gällande uppdrag vänligen kontakta respektive enhetschef.