Studier i Fas I-IV 

På KTA finns det två prövningsenheter; KTA Fas I (studier i tidiga faser) och KTA Prim (studier i senare faser inom primär – och öppenvården). Här genomförs läkemedelsstudier i alla kliniska faser, men även studier av medicintekniska produkter, screeningstudier, diagnostiska studier med mera inom de flesta terapiområden. Studierna utförs på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård och industri.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om respektive enhet. Vid frågor eller förfrågan gällande uppdrag vänligen kontakta respektive enhetschef.

Mer information om KTAs prövningsenhet KTA Prim.
Mer information om KTAs prövningsenhet KTA Fas I.

Pilotprojekt med uthyrning av forskningssjuksköterskor

För att öka möjligheten för kliniker/enheter att starta, bedriva och delta i akademiska och industrifinansierade kliniska studier har KTA en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor. Läs mer om forskningssjuksköterskepoolen här >>