Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Maria Englund, verksamhetschef KTA, och Jan Andersson, direktör SLL forskning och innovation, öppningstalade på konferensen. Foto: Daniel Prembäck

Den 7-8 september arrangerades Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm med temat ”Framtidens kliniska studier”. Intresset var rekordstort med över 650 anmälda deltagare som kom för att lyssna till inspirerande talare och nätverka med aktörer från akademi, hälso- och sjukvård och industri i utställningsytan.

Den första dagen inleddes med öppningsanföranden av bland annat Statssekreterare Karin Röding. Deltagarna fick sedan lyssna till presentationer om den kliniska forskarens och forskningssjuksköterskans utmaningar och möjligheter i framtiden, innovativ studiedesign och big data. Dagen avslutades med ett samtal om framtidens forskningspatient 2030 efter flera spännande presentationer med olika fokus på forskningspatienten.

Heidi Avellan – Moderator, Charlotta Dabrosin – Forum Sydost, Maria Englund – Karolinska Trial Alliance, Christer Söderström – Gothia Forum, Anna Ramnemark – Forum Norr, Ulf Malmqvist – Forum Söder, Patric Amcoff – Forum Uppsala-Örebro

Dag två inleddes av Kliniska Studier Sverige, där nodföreståndarna fick svara på frågor från publiken. Därefter fick deltagarna en bred bild av framtidens terapiområden –från industrins perspektiv till klimatets påverkan på hälsa och nya samverkansstrukturer inom precisionsmedicin i Sverige bland annat. Konferensen avslutades med en inblick i framtidens teknik och verktyg där hologram inom biobanken, AI, drönare, exempel på användning av e-verktyg inom psykiatrin och Apple research kit presenterades.  

En längre sammanfattning och presentationer kommer att publiceras på Kliniska Studier Sveriges webbplats inom kort https://www.kliniskastudier.se/nationell-konferens-kliniska-studier.html

 

Mats Hansson, Professor i biomedicinsk etik
Anna Martling, Professor i kirurgi vid Karolinska Institutet

Nationell konferens om kliniska studier arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige, som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Karolinska Trial Alliance (KTA) är 2017 års regionala värd.