Patienter och friska forskningspersoner

KTAs prövningsenheter är specialiserade på rekrytering av patienter och friska forskningspersoner. Vi har en frivillig databas där både patienter och friska frivilliga kan anmäla sig för kommande studier och samtidigt samarbetar vi även med vårdcentraler, kliniker, läkare och patientorganisationer för att nå de potentiella studiedeltagarna.

KTA använder även extern annonsering för att nå ut. Vilken typ av kanal beror på studie, men vi har erfarenhet av bland annat tryckt media, digitala kanaler, sociala medier samt kanaler som riktar sig till och/eller är specialiserade på specifika områden eller patientgrupper.

KTA arbetar även med för att ta fram en tjänst för att kunna erhålla rekryteringsstrategier och hjälp vid rekrytering baserat på den erfarenhet vi byggt upp över åren. Vi hoppas kunna lansera detta under 2018/2019.

Kontakta oss gärna för mer information ktaadmin.karolinska@sll.se