VI SÖKER PATIENTER MED SEGMENTELL RÖRELSESMÄRTA FÖR EN LÄKEMEDELSPRÖVNING

Vi söker patienter som lider av kronisk segmentell rörelsesmärta i ländryggen (diskogen smärta) och är mellan 20-60 år gamla för en läkemedelsstudie. Behandlingen innebär att patienten lottas till att få en injektion med antingen studieläkemedlet eller placebo i den eller de diskar som ger upphov till smärta. Patienten får smärtstillande medicin när injektionen ges.

Deltagande i studien innebär 4 besök på kliniken i Upplands Väsby och totalt 12 månaders uppföljning. Patienten kommer också genomgå magnetkameraundersökning vid fyra tillfällen på Odenplan i Stockholm.

Förutsättningar för att delta i studien är att:

  • Patienten haft smärta i ländryggen över ett halvår.
  • Patienten inte blir tillräckligt hjälpt av fysioterapi eller smärtstillande preparat.
  • Patienten måste också ha genomgått undersökning av ländryggen med magnetkamera under de senaste 2 åren. Det är endast diskarna L3/4 till L5/S1 som kan behandlas.

Däremot kan patienten inte delta i studien om hon/han lider av diskbråck eller spinal stenos eller har opererats tidigare i ländryggen.

Studien sker på Stockholm Spine Center i Upplands Väsby. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans av studieläkemedlet men effekt på ryggsmärta ska också studeras. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Stockholm Spine Center samarbetar med KTA PRIM i denna studie. För mer information och anmälan är patienten välkommen att kontakta forskningsjuksköterskorna på KTA PRIM på tel:  08-51 77 82 19 eller e-mail ktaprim.karolinska@sll.se. Patienten måste komma ihåg att lämna sina kontaktuppgifter till KTA PRIM. Observera att det bara är patienten själv som får anmäla sitt intresse hos KTA PRIM.