Under våren 2019 arrangerar KTA en seminarieserie om kliniska studier. Seminarierna syftar till att ge en inblick i olika områden inom kliniska studier för att underlätta planering, start och genomförande av kliniska studier. OBS! Föranmälan krävs. Anmäl dig via de rosa “Anmäl dig här” knapparna nedan.

Tema: Infrastrukturer för kliniska studier

Talare: Linda Nyberg & Staffan Dahlgren, Enhetschef KTA Prim & KTA Fas I

  • 5 mars, kl.12.15-12.55, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Q-huset, QA31:01, Lilla salen
  • 20 mars, kl.12.15-12.55, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, M2-huset, M64, Kursrum 5

Seminariet ger dig information om den infrastruktur (prövningsenheter med studievan personal och anpassade lokaler) som KTA tillhandahåller för att underlätta och möjliggöra studier inom vården i Region Stockholm.

Anmäl dig här >>
Tema: Cellterapiprodukter (ATMP) i klinisk forskning

Talare: Marie Westman, Tf. enhetschef/gruppchef KTA Support

  • 2 april, kl.12.15-12.55, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, K2-huset, K64, Kursrum 1
  • 10 april, kl.12.15-12.55, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, T-huset, T4:00, Blochsalen

Seminariet ger dig en inblick i vad ATMP är och en introduktion kring regelverk och riktlinjer för klinisk forskning inom ATMP.

Anmäl dig här >>

Föranmälan krävs och det finns ett begränsat antal platser till respektive tillfälle. Frukt och kaffe serveras i samband med seminariet. kontakta oss via ktaadmin.karolinska@sll.se vid frågor.