KTA Sup­port erb­juder skräd­darsy­dda utbild­ningar i kliniska prövningar och GCP, Good Clin­i­cal Practice.

Vi erb­juder tex halvda­gars– och enda­gars utbild­ningar där vi kom­mer ut till er klinik och föreläser.

KTA Sup­port kan även erb­juda flerda­gar­sut­bild­ningar i kliniska prövningar där både interna och externa föreläsare med­verkar efter era önskemål och behov.

Frå­gor och diskussion
Kon­tak­t­per­son Heléne Sjöö
Mail helene.sjoo@sll.se
Tele­fon 08-517 759 07

Avbokningsvillkor preciseras vid respektive kurstillfälle.