KTA Sup­port erb­juder skräd­darsy­dda utbild­ningar i kliniska prövningar och GCP, Good Clin­i­cal Practice. Vi erb­juder till exempel halvdags– och enda­gsutbild­ningar där vi kom­mer ut till er klinik och föreläser. Vårt utbildningsteam kan även ta fram längre utbildningar i kliniska prövningar där både interna och externa föreläsare med­verkar efter era önskemål och behov.

Kontakta oss för frågor och vidare diskussion kring upplägg och planering av er utbildning.

Kon­tak­t­per­son Heléne Sjöö
Mail helene.sjoo@sll.se
Tele­fon 08-517 759 07

Avbokningsvillkor preciseras vid respektive kurstillfälle.

 

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.