Nationellt

Neurologi

 • Multipel Skleros
 • Parkinsons sjukdom
 • Mystenia Gravis
 • Neurologisk huvudvärk (Kronisk migrän och Hortons)
 • ALS
 • Inflammatoriska polyneuropatier (tex Guillan Barré)
 • Epilepsi
 • Narkolepsi
 • Neuromuskulära sjukdomar

Reumatologi  (101 diagnoser)

 • Reumatoid artit
 • Psoriasisartrit
 • Gikt
 • SLE
 • Vaskuliter, ex. Jättecellsartrit, GCA
 • Systemisk skleros och andra närliggande diagnoser som behandlas med samma typ av biopreparat.

Pediatrik

 • Barnreumatism
 • Habilitering
 • Njursjukdom
 • Cystisk fibros
 • Metabola Sjukdomar
 • Barnepilepsi
 • Barnobesitas

Insatsdiagnoser

 • Endovaskulär behandling av stroke
 • Hydrocefalus operationer
 • Levertransplanation
 • Neuroradiologiska insatser (DSA med stent och coil mm)
 Regionalt i Stockholm

Dermatologi

 • Psoriasis
 • Blåsdermatos
 • Kontaktallergi
 • Urtikaria
 • Atopiskt eksem