Ett forskningsprojekt med målet att hitta förmaksflimmer och förhindra stroke
Rekryteringen i studien är avslutad och man tar inte in ytterligare studiedeltagare

Stroke är idag den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättning hos vuxna och drabbar cirka 30 000 individer i Sverige årligen. Förmaksflimmer innebär en ökad risk att drabbas av stroke. Risken att drabbas av stroke kan reduceras med två tredjedelar med proppförebyggande behandling med så kallad antokoagulantia. Förmaksflimmer är den vanligaste förekommande kliniska rubbningen i hjärtrytmen och föreligger hos minst 3-4 % av befolkningen, dock kan förmaksflimmer föreligga utan symptom och dessa patienter kommer sällan eller aldrig i kontakt med sjukvården och får därför inte någon behandling.

Målet med studien är att minska antalet stroke genom att identifiera obehandlade individer med ökad risk. Studien avser därför studera förbättringar och förenklingar i screening-proceduren.

Läs mer om Strokestop2 här>>