Vi på KTA Prim, primärvårdens forskningsenhet för kliniska prövningar på Sabbatsbergs sjukhus, söker deltagare till en studie där man kommer att jämföra två olika omläggningsmaterial för måttligt till kraftigt vätskande bensår. Båda omläggningsmaterialen finns idag på marknaden och används inom vården. Syftet med studien är att studera sårets läkning.

Vi söker dig som:

  • Har vätskande bensår sedan minst sex veckor tillbaka, men max fem år.
  • Har fyllt 18 år.
  • Har möjlighet att komma på de planerade besöken enligt nedan:

Studien omfattar sex besök som kommer att äga rum en gång i veckan under de första fyra veckorna, och sedan ett sista besök efter ytterligare två veckor. Den sammanlagda behandlingstiden är maximalt sex veckor.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och intresseanmälan:

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se
Telefon: 08 – 517 782 16

Ange gärna namn, telefonnummer och att du är intresserad av bensår-studien.

 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.