Har du venösa vätskande bensår som varat mellan 6 veckor och 5 år och vill vara med i en studie som jämför två olika godkända behandlingar under 6 veckor? För dig innebär studien att ditt bensår blir omlagt av oss på KTA-prim, Sabbatsbergs sjukhus ca 1 ggr per vecka. Finns ett tätare behov av omläggning så görs den av din vanliga vårdgivare.

Om du är intresserad av att vara med och jämföra två olika behandlingar så kontakta oss via e-post ktaprim.karolinska@sll.se alternativt ring oss på 08-517 782 18