Behöver du hjälp att identifiera kliniker och/eller prövare för en klinisk studie?

KTA erbjuder tjänsten “en väg in” för studieförfrågningar för att underlätta processen att nå ut i hela Region Stockholm eller om inte etablerade kontaktar finns. När en förfrågan inkommer in till KTA vidarebefordras den till våra nätverk i Region Stockholm. KTAs mål är att återkoppla till frågeställaren med kontaktuppgifter till preliminärt intresserade prövare inom 72 timmar. Därefter får frågeställaren ta kontakt direkt med prövaren för att dela information och göra en feasibility.

Finns behov av en forskningssjuksköterska för att kunna genomföra en studie? Läs mer om pilotprojektet som pågår och gör en intresseanmälan. 

Kortfattad information som underlättar en snabb process inkluderar följande:
 • Namn på kontaktperson och företag som utför studien
 • Indikation och primärt syfte med studien
 • Studiefas (I-IV)
 • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande
 • Inklusions- och exklusionskriterier
 • Förslag på kliniker samt ev. krav på specialistkompetens/utrustning
 • Tid- och enrolleringsplan
 • Om Sverige är valt som land
 • Namn på prövare som förfrågan redan skickats till
 • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter till CRO/företag

Inkludera så mycket information som möjligt utan krav på signerat sekretessavtal (s k Confidentiality Disclosure Agreement, CDA). Vid behov kan komplettering eller klargörande av ovanstående efterfrågas innan förfrågan skickas ut till sjukvårdsregionens nätverk.

Nationellt initiativ för att samordna studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder företag och akademiska forskare hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare för genomförande av kliniska studier inom landets sex sjukvårdsregioner via de regionala noderna.

Initiativet är under uppbyggnad och utgör en del av den nationella utvecklingssatsningen ”Samordnade studieförfrågningar (feasibility)”. Hjälpen är frivillig och till för er som inte har etablerade kontakter eller vill nå ut bredare i regionerna. Målet med hjälpen är att en studieförfrågan ska nå ut till fler potentiellt intresserade kliniker och prövare i hela landet.

Studieförfrågan skickas till respektive regional nod (se mejladresser nedan).

De sex regionala noderna arbetar med studieförfrågningar på olika sätt. Det innebär att processen för respons tillbaka till frågeställaren kan skilja sig åt, i vissa falla kan ett gemensamt svar ges från noden och i andra fall kommer intresserade prövare att kontakta frågeställaren direkt. Var god kontakta respektive nod för mer information.

Mejladresser till de regionala noderna

Forum Norr forumnorr@vll.se

Forum Uppsala-Örebro info-fuo@ucr.uu.se

Karolinska Trial Alliance feasibility.kta.karolinska@sll.se

Gothia Forum gothia.forum@vgregion.se

Forum Sydost kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se

Forum Söder forumsoder@skane.se

SwedPedMed – ett svenskt nätverk som skapar förutsättningar för att studera och utveckla läkemedel för barn

Besök SwedPedMed för mer information om nätverket och studieförfrågningar.

Pilotprojekt med uthyrning av forskningssjuksköterskor

Är ditt företag eller klinik i behov av en Forskningssjuksköterska för att kunna genomföra kliniska studier? Just nu pågår en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor för att underlätta start och genomförande av kliniska studier. Läs mer och kontakta oss vid frågor.