Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra läkemedel, produkter och behandlingar. KTA har två prövningsenheter där studierna genomförs, KTA Prim ligger på Sabbatsbergs sjukhus och KTA Fas I ligger på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Mer information om vad det innebär att delta i en studie  >>

Pågående studier för dig som är patient eller frisk 

Här finner du information om pågående och kommande studier. Kontakta oss om du vill veta mer och är intresserad av att delta. Kraven för att kunna delta varierar mellan studierna.


Är du frisk och vill delta i en provtagningsstudie?

Nu har vi en studier där vi söker män och kvinnor mellan 18-45 år som inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.


Är du frisk och vill delta i en klinisk studie kring nya biomarkörer för cancer?

Nu har vi en studie där vi söker män och kvinnor mellan 21-78 år till en provtagningsstudie.


Vill du delta som frisk forskningsperson i en klinisk studie?

Nu har vi en studie där vi söker män och kvinnor i åldern 18-45 år som inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.


Har du nyligen fått diabetes typ 1 och vill delta i en forskningsstudie?

Nu har vi en studie där vi söker män i åldern 18 till 40 år som har diagnosticerats med diabetes typ 1 inom de senaste 3,5 åren.


Vill du delta som frisk forskningsperson i en klinisk studie?

Nu har vi en studie för friska forskningspersoner som undersöker säkerhet, tolerans, olika markörer för Alzheimers sjukdom samt läkemedlets omsättning i kroppen.


Har du KOL men inte haft någon hjärtkärlsjukdom?

Nu har vi en studie för patienter med KOL som inte redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.


Intresseanmälan för framtida studier