En klinisk studie är en undersökning på friska eller patienter för att studera effekt och säkerhet av ett läkemedel. Det kan också vara utvärdering av någon annan typ av behandling. Syftet med kliniska studier är att få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

KTA genomför kliniska studier i samarbete med och/eller i uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård och industrin på våra två enheter KTA Prim på Sabbatsbergs sjukhus och på KTA Fas I på Karoliniska universitetssjukhuset Huddinge.

Om att vara forskningsperson och att delta i en studie >>

Pågående studier för dig som är patient

Nedan ser du de studier som pågår hos oss där vi rekryterar deltagare. Kontakta oss om du vill veta mer och är intresserad av att delta. Kraven för att kunna delta varierar från studie till studie och beror på vilken patientgrupp som studien undersöker.

 

Intresseanmälan för frisk forskningsperson

Via nedan länk kan du anmäla ditt intresse och registrera dig som frisk forskningsperson i vår databas. Vi kommer att kontakta dig när vi har en aktuell studie. Grundkravet för att få kunna delta är att du är frisk, är 18 år och talar och förstår svenska, dock genomförs noggrannare utredning inför studiestart vilket avgör om du kan/får delta i studien.