Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra läkemedel, produkter och behandlingar. KTA har två prövningsenheter där studierna genomförs, KTA Prim ligger på Sabbatsbergs sjukhus och KTA Fas I ligger på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Mer information om vad det innebär att delta i en studie  >>

Pågående studier för dig som är patient eller frisk 

Här finner du information om pågående och kommande studier. Kontakta oss om du vill veta mer och är intresserad av att delta. Kraven för att kunna delta varierar mellan studierna.


Vill du delta som frisk forskningsperson i en klinisk studie?

Nu har vi en studie för friska forskningspersoner som undersöker säkerhet, tolerans, olika markörer för Alzheimers sjukdom samt läkemedlets omsättning i kroppen.


Vi söker både personer som är vaccinerade mot pneumokocker och de som inte är vaccinerade för medverkan i studier.

Nu har vi två pneumokockvaccinationsstudier för personer som är 65 år eller äldre.


Har du inflammatorisk tarmsjukdom?

Nu har vi en studie för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och järnbrist.


Har du KOL men inte haft någon hjärtkärlsjukdom?

Nu har vi en studie för patienter med KOL som inte redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.


Har du KOL?

Vi har flera studier för personer med KOL.


Studie för patienter med bensår

Nu har vi en studie för patienter med venösa vätskande bensår som varat mellan 6 veckor och 5 år.


Intresseanmälan för framtida studier