Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra läkemedel, produkter och behandlingar. KTA har en prövningsenhet, KTA Prim, på Sabbatsbergs sjukhus där studier genomförs.

Mer information om vad det innebär att delta i en studie  >>

Pågående studier för dig som är patient eller frisk 

Här finner du information om pågående och kommande studier. Kontakta oss om du vill veta mer och är intresserad av att delta. Kraven för att kunna delta varierar mellan studierna.



Har du KOL men inte haft någon hjärtkärlsjukdom?

Nu har vi en studie för patienter med KOL som inte redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.


Intresseanmälan för framtida studier

OBS! Just nu har vi tekniska problem med formuläret för intresseanmälan.

Vill du anmäla intresse för framtida studier maila ktaprim.karolinska@sll.se om du har en diagnos eller om du är frisk frivillig.