Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra läkemedel, produkter och behandlingar. KTA har två prövningsenheter där studierna genomförs, KTA Prim ligger på Sabbatsbergs sjukhus och KTA Fas I ligger på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Mer information om vad det innebär att delta i en studie  >>

Pågående studier för dig som är patient eller frisk 

Här finner du information om pågående och kommande studier. Kontakta oss om du vill veta mer och är intresserad av att delta. Kraven för att kunna delta varierar mellan studierna.

Intresseanmälan för dig som är patient

Vill du som patient vara med i vår databas så att vi kan kontakta dig om vi får någon passande studie? Hör av dig till oss via mail ktaprim.karolinska@sll.se eller telefon 08-517 782 19 så får du mer information.

Intresseanmälan för frisk forskningsperson

Via nedan länk kan du anmäla ditt intresse och registrera dig som frisk forskningsperson i vår databas. Vi kommer att kontakta dig när vi har en aktuell studie. Grundkravet för deltagande är att du är frisk, är 18 år och talar och förstår svenska. Noggrannare utredning genomförs inför studiestart vilket avgör om man kan/får delta i studien.