KTA arbetar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. Detta genom att erbjuda en infrastruktur och ett professionellt administrativt och regulatoriskt stöd genom hela studieprocessen med högsta kvalitet och effektivitet. KTA har även ett brett nätverk och agerar som kontaktpunkt för den som söker kontakter och/eller specialistkompetens i Stockholm-Gotland.

Kundanpassade lösningar

KTA erbjuder stöd till aktörer som arbetar med klinisk forskning inom akademi, hälso- och sjukvård och industri/Life Science. Uppdragsgivaren kan välja specifika tjänster efter behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till med projektledning från start till mål. KTA består av tre enheter som erbjuder kundanpassade lösningar och support.

Fas I-IV och administrativt stöd

KTA Fas I genomför främst studier i tidig fas (first time in man). Enheten är en fullt utrustad avdelning belägen centralt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

KTA Prim är en mottagningsverksamhet för kliniska studier för och i samarbete med primär- och öppenvården i Stockholms Läns Landsting. Syftet är att öka antalet kliniska studier utan att belasta ordinarie verksamhet. Enheten ligger på Sabbatsbergs sjukhus i Vasastan.

KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till akademi och industri genom hela studieprocessen och håller även utbildningar inom kliniska studier. Enheten är belägen på Hälsingegatan i det växande Life-Science-klustret i Hagastaden.