Arbe­tar du med kliniska prövningar och behöver upp­dat­era dina tidi­gare kun­skaper inom GCP?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver upp­dat­er­ade kun­skaper inom GCP och kliniska prövningar.

Tid och plats
  • Onsdag 11 april 2018, Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anmäl dig här >>

Basic GCP course in English >>

Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>