Behöver du upp­dat­era dina kun­skaper inom GCP?

Karolin­ska Trial Alliance erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver uppdatera dina GCP kunskaper. Syftet med kursen är att ge deltagarna en repetition av GCP och samtidigt möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett kursintyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har gått GCP-kurser tidigare och har viss erfarenhet av arbete med kliniska prövningar.

Innehåll

Repetition av GCP och regelverk med fördjupning inom vissa delar som till exempel ansökningar, biverkningar och ansvarsfrågor.

Tid och plats 2019
  • Torsdag 26 september – Uppdatering GCP
    Kl. 12.30 – 16.30 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Tisdag 19 november – Uppdatering GCP
    Kl. 12.30 – 16.30 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kur­savgift: 2 750 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

Basic GCP course in English >>

Behöver du mer kunskap om kliniska studier och regelverket för medicinteknik >>

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors. Mer information om TransCelerate >>

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.