Arbe­tar du med kliniska prövningar och behöver upp­dat­era dina tidi­gare kun­skaper inom GCP? Karolin­ska Trial Alliance erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver upp­dat­er­ade kun­skaper inom GCP och kliniska prövningar.

Tid och plats 
  • Torsdag 11 april 2019   – Uppdatering GCP
    Kl. 12.30 – 16.30 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 2 750 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>

Basic GCP course in English >>

 

Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning. 

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Läs mer om TransCelerate >>